ERASMUS+ Green Friends

Dveletni partnerski projekt za izmenjavo med šolami

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem se je septembra 2020 vključila v Erasmus+ KA229 dveletni partnerski projekt za izmenjavo med šolami, ki nosi naslov »Green Friends«. V projekt so poleg naše šole vključene še koordinatorska šola Colegio Manuel Siurot iz Malage v Španiji ter partnerski šoli Gymnasium am Wirteltor iz mesta Düren v Nemčiji ter Istituto Comprensivo Scinà/Costa iz Palerma na Siciliji v Italiji. Na vsaki šoli deluje Erasmus+ tim treh ali štirih učiteljev, ki so odgovorni za delo v projektu. Učenci, vključeni v projekt, so stari od 11 do 15 let. Naloga učencev je, da aktivno sodelujejo pri različnih projektnih aktivnostih ter na eTwinning projektu Green Friends.

Green Friends je projekt, ki pri učencih podpira aktivno vključevanje v lokalne okoljske ukrepe, razvoj veščin na področju učenja (znanost, jeziki …) in državljanske ter digitalne kompetence.

Ključni cilji projekta so:

  1. Spoznati lokalne okoljske probleme.
  2. Povečati ozaveščenost o recikliranju in doslednem ločevanju odpadkov.
  3. Ozavestiti učence, da so del rešitve.
  4. Učenci postanejo vzgojitelji za okoljsko vzgojo v svojih družinah.
  5. Učenci postanejo zgled pri skrbi za okolje za učence prve in druge triade.
  6. Ustvariti kulturo prostovoljstva.
  7. Pri učencih in učiteljih razvijati kulturo evropskega državljanstva.
  8. Razvijati digitalne veščine učencev.
  9. Izboljšati znanje tujih jezikov.

V projektu sta za učence pripravljeni dve vrsti dejavnosti, poimenovani P (učenje, raziskovanje) in C (mobilnosti). P dejavnosti se bodo izvajale v šoli, v okviru interesne dejavnosti Green Friends ali pa pri pouku tehnike, naravoslovja in umetnosti. C aktivnosti oziroma mobilnosti (obiski partnerskih šol) se bo vsakič udeležilo pet učencev iz posamezne države, tako bo vsaka partnerska šola gostiteljica sprejela 15 tujih učencev, ki bodo gostovali pri 15 družinah, s čimer bo nastala večkulturna skupina 30 učencev.

Način dela v projektu je praktično naravnan, teoretičnih osnov je samo toliko, da učenci usvojijo osnove za delo z novimi tehnologijami in uporabo nekaterih zelo intuitivnih aplikacij. Projekt za učence ni obremenjujoč, ni zahteven, je pa dinamičen, vpet v vsakodnevne akcije in spodbuja zanimanje za sodelovanje v njem. Za naloge se dogovorimo v timu učiteljev partnerskih šol, učenci jih opravljajo v manjših skupinah, rezultati pa so objavljeni na platformi eTwinning.

Prizadevamo si za merljive rezultate projekta. Pričakujemo, da se bo povečala ozaveščenost o recikliranju in okoljskih problemih, pripravljenost za prostovoljno delo, izboljšanje digitalne in jezikovne kompetence ter zavest o evropskem državljanstvu. V zaključni fazi projekta bomo raziskali oz. merili izboljšave na vseh  omenjenih področjih. V vsaki državi bomo posneli video, kjer bodo predstavljene izvedene aktivnosti. Video bo v pomoč pri širjenju in ozaveščanju o lokalnih okoljskih problemih tudi po zaključenem projektu.

1. srečanje na Collegio Manuel Siurot v Malagi, Španija

2. srečanje na OŠ Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem, Slovenija

3. srečanje na Istituto Comprensivo Scinta/Costa, Palermo, Italija

4. srečanje na Gymnasium am Wirteltor v Duernu, Nemčija

Učinki in doprinos projekta

(Visited 220 times, 1 visits today)