Akreditacija

Osnovna šola v Cerkljah se od leta 2015 vključuje v evropski izobraževalni prostor v programih Erasmus+.

Na šoli verjamemo, da je posameznik steber družbe. In vemo, da je naša šola edina izobraževalna ustanova v občini. Naša naloga je, da vzgajamo odprte, izobražene, aktivne posameznike, ki bodo hodili v korak s časom – tako bo postala taka tudi naša družba. Poslanstvo Erasmus+ programov nam pri tem pomaga, saj po celotni EU želi podpirati profesionalni in osebni razvoj posameznikov s področja izobraževanja in tako prispevati k trajnostnemu razvoju, kvalitetnejšim delovnim mestom, krepitvi evropske identitete, dolgoročno pa tudi graditi evropski izobraževalni prostor.

Prednostna področja naših projektov, ki smo jih prijavili Evropski agenciji izhajajo iz razvojnega načrta šole: digitalizacija in izboljšana računalniška pismenost učiteljev in učencev ter aktivnejša vloga učencev v učnem procesu; trajnostni razvoj in sprememba zavedanja o rabi naravnih virov, široke potrošnje, ponovne uporabe stvari (zero waste) in odgovornejšega prehranjevanja; kulturna dediščina in z geslom »lokalna povezanost in samozavest – pot do odkrivanja tujih kultur in mest« izboljšanje medgeneracijskega, medkulturnega in mednarodnega sodelovanja.

Te teme bodo torej v naslednji letih na naši osnovni šoli povezovale mnoge projekte, s katerimi bomo skušali ozavestiti evropske vrednote kot temelje lastnega napredka.

(Visited 457 times, 1 visits today)