Select Page

Opis projekta

 

Vse gre za med je tretji dvoletni Erasmus+ projekt, ki smo ga zagnali na naši šoli.

Kljub poudarjanju pomena trajnostnega razvoja in odgovornega ravnanja na šoli v zadnjih letih ugotavljamo, da po šolski malici in kosilu ostaja vedno več hrane. Ker je šola velika, to pomeni, da tedensko zavržemo skoraj 400 kg hrane. Učenci imajo premalo razvito zavest in znanje o kakovostni hrani, vplivu hrane na razvoj telesa in na splošno slabo cenijo naravno okolje. Ker sta hrana in naravno okolje večinoma lahko dosegljiva, je pogosto odnos do njiju neprimeren.

Rdeča nit šolskega delovanja je povezana s smotrnejšo in učinkovitejšo rabo naših virov. Povezujemo več različnih vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti ter projektov med vsemi strokovnimi aktivi od vrtca do devetošolcev. Strokovno pomoč in primere dobre prakse bo skupina učiteljev za to iskala tudi na različnih izobraževanjih in obiskih šol v tujini.

S projektom želimo izboljšati predvsem zavest o velikem pomenu trajnostnega razvoja pri mladih naslovnikih, bodočih potrošnikih in odločevalcih. Izboljšati želimo organizacijo prehrane in ravnanje z drugimi viri s čim boljšo reciklažo ostankov, izboljšanjem socialnega vključevanja ranljivejših skupin, krepitvijo sodelovanja z lokalnim okoljem in kakovostnim tržiščem … Na to želimo vplivati z inovativnimi učnimi metodami, novimi učnimi gradivi, raziskovalnim delom, igrifikacijo, učenjem v naravnem okolju, projektnim in izkustvenim učenjem, reorganizacijo dni dejavnosti …

Obenem želimo, tako kot z vsemi mednarodnimi projekti, povečati medkulturno sodelovanje in večjo odprtost šole. Da nam bo trajnostni razvoj dišal kot med, sodelovanje pa nam bo šlo vedno bolj po maslu!

school hours

M-F: 8am – 3:30pm

Address

Krvavška cesta 4

4207 Cerklje na Gorenjskem

Newsletter

(Visited 45 times, 1 visits today)