Select Page

Opis projekta

 

Spodbuditi vse udeležence, da spremenijo pogled na potrošnjo in spremenijo navade tako, da podpirajo trajnostni razvoj, kjer zavrženi materiali postanejo novi viri (zero waste definicija).

Zavod je usmerjen v trajnostno razmišljanje in delovanje. S tem ciljem želi slediti agendi ZN, izboljšati zavedanje o problematiki onesnaževanja, vplivati na spremembo vedenja in na ukrepanje zaposlenih in učencev na področju vpliva na okolje. S projektnim delom, izkustvenimi in drugimi aktivnimi učnimi oblikami želimo navajati vse udeležence k iskanju učinkovitejših rešitev.

Naš cilj je motivirati čim več učencev za trajnostno mobilnost, za sodelovanje v ekoloških projektih in krožkih ter motivirati zaposlene, da v učne vsebine vključijo ekološke trajnostne vsebine. Spremeniti želimo politiko zavoda glede (ponovne) uporabe embalaže pri organizaciji dela in spodbuditi trajnostne oblike prevoza na delo. Spodbuditi želimo medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje na lokalnem nivoju pri ravnanju z odpadki. Z akcijami v okviru UNESCO šole in eTwinninga želimo ozaveščati tudi druge šole (doma in v tujini) o veliki obremenitvi okolja.

school hours

M-F: 8am – 3:30pm

Address

Krvavška cesta 4

4207 Cerklje na Gorenjskem

Newsletter

(Visited 10 times, 1 visits today)